ETHOS
English
Hakemli Elektronik Dergi ISSN 1309-1328
  ETHOSFELSEFE.COM » MAKALE
27 Ocak 2021, Çarşamba  

(24.07.2017, Pts)
THE LOBSTER: İNSANAT BAHÇESİ VEYA BURADA OLMANIN SOSYOLOJİSİ ÜZERİNE
The Lobster: Human Zoo or About the Sociology of Being-Here [Mehmet Emin BALCI]
ÖZET

Doğanın karşısında kırık bir gurura sahip olmak ile doğayı gelişmiş uygarlıkların meyvesi kılmak arasındaki gerilim, insanlığın modern trajedisini oluşturmuştur. Tanrısal bir sınırlamaya başkaldırmak değildir bu trajedinin amacı; sınırların olmadığı bir yerde kendi bitmeyen öyküsünü durmaksızın yeniden kaleme almaktır. Modernliğin tarihsel kazanımları, bu bitmeyen öykünün, pek de uzak olmayan bir gelecekte, mutlu sonla tamamlanacağı konusunda uzun süre bir ümit telkin etmiştir ama ya her kazanımın ardından daha büyük bir felaketin gelişi ya da içimizdeki hayvanın, bizzat uygarlığın kendisinden duyduğu hoşnutsuzluk, insanlaşma sürecinin her an sekteye uğramasına sebep olmaktadır. Bu çalışmada Yorgos Lanthimos’un 2015 yapımı The Lobster (Istakoz) filminin örnekliğinde modern toplumdaki birey oluş süreçlerine odaklanacağız. Öncelikle ‘kişi nasıl kendisi olur?’ sorusunun cevabını aramak için sosyolojik söylemin en önemli konularından biri olan sosyalleşme meselesini irdeleyeceğiz. Daha sonra asimilasyon problemi bağlamında aşırı kurumsallaşmanın bireyler arasındaki ucu açık ilişkileri soyut ve homolojik bir düzenle nasıl özdeşlediğini tartışacağız. Son olarak ise insan kategorisinin geç modern dünyadaki inşasını filmin öne çıkan sahneleri aracılığıyla sosyolojik ve göstergebilimsel bir okumaya tabi tutacağız.
 
Anahtar Sözcükler: Sosyalleşme, insanlaşma, asimilasyon, birey, özgürlük.


ABSTRACT

The tragedy of modern human is configurated by the tension between having a frustration in the nature and to conquer the nature. The aim of this tragedy is, not to rebel the divinual limitations, to rewrite its own unfinished story consistently in where the limitations are abolished. The historical achivements of the modernity give hope that the unfinished story is completed by happy end for a long time but either a catastrophic arrival after every victory or our inner animal which discomforts the culture interrupt the humanization process. It is focused on the constituion of the individual in modern society by analyzing Yorgos Lanthimos’ the Lobster (2015). Firstly, socialization, one of the most significant issues in the sociology, is investigated for answering “how the person is the self”. Secondly it is argued that how over-instutionalization identifies undetermined relations between the individuals in an abstract and homological system in the context of assimilation. Finally, it is tried to interpret the construction of category “the human” by reading a few substantial scenes of the movie the semiotically ad sociologically in late modernity.  

Keywords: Socialization, humanization, assimilation, individual, freedom.


İlgili Doküman
(Blc-Lobster Son x.pdf, 634 KB)
ARŞİV | KÜNYE | KOŞULLAR | HABERLER | ARAMA | İLETİŞİM | ANA SAYFA
©2006-2021 ETHOS
www.ethosfelsefe.com