ETHOS
English
Hakemli Elektronik Dergi ISSN 1309-1328
  ETHOSFELSEFE.COM » MAKALE
27 Ocak 2021, Çarşamba  

(24.07.2017, Pts)
PSYCHOANALYSIS OF LITTLE HANS: DELEUZE AND GUATTARI’S CASE AGAINST FREUD
Küçük Hans’ın Psikanalizi: Deleuze ve Guattari’nin Freud’a İtirazları [Emre KOYUNCU]


ABSTRACT

Freud’s psychoanalysis of Little Hans is a defining moment in psychoanalytic theory, because it marks the first psychoanalytic attempt ever to analyze childhood as an actuality rather than a set of recollected experiences. This article aims to explain Deleuze and Guattari’s dismissal of Freud’s interpretation as an act of silencing the children that is meant to corroborate his own theories of psychosexual development and particularly the Oedipus complex. Deleuze and Guattari are not against psychoanalytic interpretation in and of itself as a creative intervention into the lived actuality of the analysand, but they think that Freudian psychoanalysis misses the opportunity by tracing every aspect of individual existence back to familial figures and relationships. While Freud considers the case of Little Hans as a verification of his theory of sexuality, Deleuze and Guattari regard the case as a perfect example of how psychoanalytic suggestion often distorts the utterances of the analysand for its own interests, thereby failing altogether to grasp the logic of becoming as an escape from familial determinations.  

Keywords: Gilles Deleuze, Félix Guattari, Sigmund Freud, Little Hans, Oedipus complex, suggestion, becoming.


ÖZET

Freud’un Küçük Hans vakası psikanaliz kuramı açısından bir dönüm noktası teşkil eder, çünkü burada psikanalizin nesnesi, ilk kez, hatırlanan deneyimler bütünü olarak çocukluk değil, aktüel bir çocuktur. Bu makalenin amacı, Freud’un Küçük Hans’ın sesinin asla duyulmamasına neden olan yorumlarına Deleuze ve Guattari’nin getirdiği eleştirileri açıklamaktır. Deleuze ve Guattari, analiz edilen bireyin gerçekliğine yaratıcı bir müdahale olarak psikanalitik yorumlamaya kendi içinde karşı olmamakla birlikte, Freudcu psikanalizin bu fırsatı, bireyleri ailevi ilişki üçgenine hapsetmesi itibarıyla, heba ettiğini düşünmektedir. Freud, Küçük Hans vakasını kendi cinsellik kuramının somut bir kanıtı olarak okurken, Deleuze ve Guattari’ye göre Freud’un bu vakaya ilişkin tespitleri, psikanalitik telkinin analiz edilen bireyin sözcelerini birtakım kuramsal çıkarlar için çarpıtmasının ve psikanalitik yorumlamanın ailevi belirlenimlerden bir kaçış imkanı olarak oluşun mantığını kavramak konusundaki başarısızlığının açık bir örneğidir.
 
Anahtar Sözcükler: Gilles Deleuze, Félix Guattari, Sigmund Freud, Küçük Hans, Oidipus kompleksi, telkin, oluş.
İlgili Doküman
(Emr-Deleuze Son x.pdf, 445 KB)
ARŞİV | KÜNYE | KOŞULLAR | HABERLER | ARAMA | İLETİŞİM | ANA SAYFA
©2006-2021 ETHOS
www.ethosfelsefe.com