ETHOS
English
Hakemli Elektronik Dergi ISSN 1309-1328
  ETHOSFELSEFE.COM » MAKALE
27 Ocak 2021, Çarşamba  

(24.07.2017, Pts)
FELSEFE İLERLER Mİ?
Does Philosophy Progress? [Ercan SALGAR]
ÖZET

Bu çalışmanın amacı felsefe ilerler mi? sorusuna dil ekseninde bir yanıt geliştirmektir. Bu bağlamda öncelikle ilerleme ve felsefe terimlerinin anlam çözümlemesi yapılıp daha sonra ilerleme yükleminin felsefe konusuna uygunluğu tartışılmıştır. Felsefe teriminin anlam çözümlemesi felsefe(1) ve felsefe(2) ayrımını ortaya çıkararak ancak felsefe(1)’de bir ilerlemenin olanaklı olup-olmadığını göstermiştir. İlerleme teriminin anlam çözümlemesi ise herhangi bir konu nesnesinin ilerlemesi için o nesnenin ‘değişim’ ve ‘hedef’ terimlerini içermesinin yanında değişimin de hedef doğrultusunda olması gerektiğini ortaya koymuştur. Bu belirlenim, doğa bilimlerinde geçerliyken felsefe(1)’de geçerli olmamaktadır. Neticede, felsefe(1)’in ilerlemediğini, hedef (büyük sorular) karşısında bir çeşitlilik (dünya görüşleri) ortaya çıkardığını söyleyebiliriz.
 
Anahtar Sözcükler: Felsefe, ilerleme, bilimsel ilerleme, büyük sorular, hedef.


ABSTRACT

The aim of this paper is to improve an answer - from a linguistic point of view- to the question that does philosophy progress? In this context, firstly the analysis of meaning of progress and philosophy terms has been analyzed and then suitability of the predicate progress for philosophy has been discussed. The analysis of meaning of the philosophy term has revealed the distinction between philosophy(1) and philosophy(2); but it has shown whether ıt was possibility of progression in philosophy(1). The analysis of meaning of the progress term has revealed to progress of any subject that must include ‘change’ and ‘goal’ terms. In this framework besides, It has been seen that change must be in the direction of the goal. While this determination has valid in natural sciences, it hasn’t valid to philosophy(1). As a result, we can say that philosophy(1) doesn’t progress but ıt emerges a diversity (world-views) on the face of goals (big questions).  

Keywords: Philosophy, progress, scientific progress, big questions, goal.


İlgili Doküman
(Ercn-Felsefe Son x.pdf, 579 KB)
ARŞİV | KÜNYE | KOŞULLAR | HABERLER | ARAMA | İLETİŞİM | ANA SAYFA
©2006-2021 ETHOS
www.ethosfelsefe.com