ETHOS
English
Hakemli Elektronik Dergi ISSN 1309-1328
  ETHOSFELSEFE.COM » MAKALE
27 Ocak 2021, Çarşamba  

(24.07.2017, Pts)
DOĞA VE İNSAN İLİŞKİSİ BAKIMINDAN BİLİMDE GEÇMİŞ VE GELECEK
Past and Future of Science, According to the Relation of Nature and Human [Ezgi Ece ÇELİK]
ÖZET

Günümüzde karşı karşıya olduğumuz ekolojik problemler göz önüne alındığında insan-doğa ilişkisi üzerine yeniden düşünme gerekliliği açık hale gelmektedir. Doğanın aşırı tüketiminin sebepleri ve bu tükenişi engelleyecek çözümler için öncelikle insanın doğayla ilişkisinde kendini nasıl/nerede konumlandırdığı üzerine düşünmek gerekmekte. Bu bakımdan, bu makalede amaçlanan, özellikle son yüzyıllarda doğayla ilişkisinde en önemli etkinliği, bilimi ve teknolojiyi geliştirmek olan belirli bir insan tipinin doğaya karşı sorumluluğuna dikkat çekerek, insan-doğa ilişkisinde yaşamı tüketmeyen bir gelecek biliminin özelliklerine odaklanmaktır.
 
Anahtar Sözcükler: Doğa, bilim, teknoloji, cybionte, syborg.


ABSTRACT

Today it becomes clear that we need to rethink the relation between human and nature, according to ecological problems which we are facing with. How human is positioned itself in a relation with nature is a key question to think on over-consumption of nature, its reasons and solutions. In addition, science and technology are very important about that positioning especially in last centuries. From this point of view, the aim of this study is to focus on possibilities and features of a future science through the humanity’s reponsibility toward nature.  

Keywords: Nature, science, technology, cybionte, syborg.


İlgili Doküman
(Ezg-Doga Son x.pdf, 780 KB)
ARŞİV | KÜNYE | KOŞULLAR | HABERLER | ARAMA | İLETİŞİM | ANA SAYFA
©2006-2021 ETHOS
www.ethosfelsefe.com