ETHOS
English
Hakemli Elektronik Dergi ISSN 1309-1328
  ETHOSFELSEFE.COM » MAKALE
27 Ocak 2021, Çarşamba  

(24.07.2017, Pts)
GAZALİ’NİN DESCARTES’A OLASI ETKİLERİ ÜZERİNE
On the Possible Influence of Al-Ghazali on Descartes [İlim Esra EREK]
ÖZET

Bu çalışma Gazali ve Descartes arasındaki bazı şaşırtıcı benzerlikleri irdelemeyi ve çoğu zaman yüzeysel olarak değerlendirildiği görülen bu konu hakkında bir “farkındalık” oluşturmayı amaçlamaktadır. Konunun fazlaca geniş olması itibariyle bu çalışmada genel olarak Descartes ve Gazali’nin “yöntem şüphesi” üzerinde durulacak, iki filozofun arasındaki temel benzerlikler kıyaslamalı olarak işlenecektir. İki düşünürün de düşünce tarihinde dönüm noktası denilebilecek bir konumda olmaları, bırakmış oldukları etkinin sadece kendilerinden sonra gelen filozoflarda değil, toplumun geniş bir kesiminde hissedildiği düşünülerek sözü edilen karşılaştırmanın felsefe tarihi literatürü açısından önemli olduğu düşünülmektedir.
 
Anahtar Sözcükler: Gazali, Descartes, şüphe, yöntem.


ABSTRACT

This piece of work aims to address some –perhaps- unexpected smilarities between Al-Ghazali and Rene Descartes, a topic which is rarely examined in depth, to develop an awareness for further research. Since the subject matter is too rich in scope the present work will limit itself only to ‘methodologic doubt’, a distinctive feature in both philosophers’ programs, and the possible resemblance between the two will be compared and contrasted. Both philosophers play decisive roles in the history of philosophy, and their influence can be detected not only on later philosphers’ programs but also on large number of audiences from different parts of the World. This widespread importance attached to the both philosophers is the basic justification fort the present study.  

Keywords: Al-Ghazali, Descartes, doubt, methodology.


İlgili Doküman
(Ilm-Gazali Son x.pdf, 497 KB)
ARŞİV | KÜNYE | KOŞULLAR | HABERLER | ARAMA | İLETİŞİM | ANA SAYFA
©2006-2021 ETHOS
www.ethosfelsefe.com