ETHOS
English
Hakemli Elektronik Dergi ISSN 1309-1328
  ETHOSFELSEFE.COM » MAKALE
27 Ocak 2021, Çarşamba  

(24.07.2017, Pts)
NESNEL FENOMENOLOJİ PROJESİ ARACILIĞIYLA THOMAS NAGEL, BİLİNCİ NESNEL BİR ŞEKİLDE AÇIKLAMAYA ÇALIŞIR
In Virtue of the Objective Phenomenology Project, Thomas Nagel Tries to Explain Consciousness in Objective Terms [Serdal TÜMKAYA ]
ÖZET

Thomas Nagel’ın “Hiçbir-Yerden Bakış Açısı”(1986) adlı kitabı çok alıntılanmış bir eserdir. Buradaki argümanlar sıklıkla bilincin (veya deneyimin öznel boyutunun) nesnel-bilimsel bir açıklamasının yapılabilmesinin, en iyi ihtimalle, önündeki büyük ve yapısal sorunların dile getirilişi veya tümüyle imkansız olduğunu gösteren akıl yürütmeler olarak algılanır. Bu iki yanlış algıyı özetlememin ardından her ikisinin de neden hatalı olduğunu gösteriyorum. Bunu yaptıktan sonra her iki hatanın nedenlerini birden yaratan ortak bir neden daha olduğunu gösteriyorum. Bu nedenin Thomas Nagel’ın nesnel fenomenoloji önerisinin ya belirsiz veya saçma bulunarak bir kenara bırakılması ya da hepten reddedilmesi olduğunu savunuyorum. Böylelikle nesnel fenomenoloji projesinin özünde deneyimin öznel boyutunun, nesnel bir açıklamasının verilebilmesini sağlayabilmek için bilinci açıklamakta halihazırda kullandığımız zihinselci terimler setinde kavramsal ve kuramsal yenilenme yapılması yönünde bir çağrı olduğunu gösterebileceğimi düşünüyorum: Nesnel fenomenoloji, öznel fenomenin kavramsal yenilenme aracılığıyla (nesnelliğin ön koşulu olan) özneler-arası ulaşılabilirliğini sağlama projesidir.
 
Anahtar Sözcükler: Thomas Nagel, nesnelcilik, nesnel fenomenoloji, bilincin bilimsel açıklaması.


ABSTRACT

“The View from Nowhere” (1986) of Thomas Nagel is an oft-cited piece of analytic philosophy. The arguments presented in this work have been frequently cited as either problems of giving an objective-scientific account of consciousness (i.e. “the subjective aspect of experience”) or an outright denial of the possibility of an objective characterization of it. After summarizing these two misperceptions, I turn to show why they are mistaken. By this, I hope I will be able to show that either mistake is originated from either blatantly ignoring his objective phenomenology project or misunderstanding it. The reasons that I use to explain these misperceptions would also suggest that Nagel’s objective phenomenology project is some sort of constructing a theoretical and conceptual ground to have an objective account of the subjective aspect of experience: Objective phenomenology is a project of providing subjective phenomenon, in virtue of conceptual innovation, with inter-subjective accessibility, which is itself a prerequisite for being objectively explainable.    

Keywords: Thomas Nagel, objectivism, objective phenomenology, the scientific explanation of consciousness.


İlgili Doküman
(Srdl-Nagel Son x.pdf, 599 KB)
ARŞİV | KÜNYE | KOŞULLAR | HABERLER | ARAMA | İLETİŞİM | ANA SAYFA
©2006-2021 ETHOS
www.ethosfelsefe.com