ETHOS
English
Hakemli Elektronik Dergi ISSN 1309-1328
  ETHOSFELSEFE.COM » MAKALE
25 Ocak 2021, Pazartesi  

(2.10.2016, Paz)
FEMİNİST ANTROPOLOJİNİN TARİHSEL SÜRECİ ÜZERİNDEN AYNILIK VE FARKLILIK KAVRAMLARI
The Concepts of Sameness and Difference in the History of Feminist Anthropology [Gözde Aynur Mirza]
ÖZET


Antropolojik bakış, bugün gündemini kadın sorunları değil de, toplumsal cinsiyet ve toplumsal kimliklerin inşası üzerinden oluşturmaktadır. Feminist antropolojinin hareket alanı, toplumsal cinsiyetin sınırları ve tarif edilmiş, kabul edilmiş sınırların temsil gücünün sorgulanmasının dışında, toplumsal cinsiyet kategorisinin diğer toplumsal etiketleri baskılaması ya da o etiketler tarafından baskılanması bağlamında somutlaşmaktadır. Gelinen nokta, feminist antropolojinin geçirmiş olduğu süreçle ilişkili olduğu gibi, genel anlamda sosyal bilimler evreninin sahip olduğu çizgiyle de örtüşmektedir. Bu çalışmada, feminist antropolojinin tarihsel gelişimine bir bakış yöneltilerek, biyolojik cinsiyet ile toplumsal cinsiyet kavramları ve bu kavramların diğer kategorilerle ilişkisi tartışılmaktadır. Bu bağlamda, ortaya konmuş toplumsal cinsiyet kategorileri aracılığıyla, kategori, kesişimsellik, aynılık, farklılık kavramları üzerinde durulmakta ve çeşitliliğin olabilirliği üzerine bir bakış geliştirilmektedir.
 


Anahtar Sözcükler: Feminist antropoloji, toplumsal cinsiyet, aynılık, farklılık, kesişimsellik.


ABSTRACT


Today, anthropology has built up its perspective on the formation of gender and social identities rather than women studies. The scope of feminist anthropology, other than questioning the identified and accepted power of representation of the gender categories, gets clearly defined as it embodies itself within the context of the gender categories oppressing other social labels or being oppressed by them. This point both concerns the evolution of feminist anthropology and coincides with the pattern that the world of social sciences have. This study, by taking the historical evolution of feminist anthropology into account, will discuss the relationship between the concepts of sex and gender as well as their relationship with other categories. It will also attempt to develop a view on the probability of the multiplicity while discussing the concepts of intersectionalism, sameness and difference through the pre-defined gender categories.


Keywords: Feminist anthropology, sameness, difference, intersectionalism.


İlgili Doküman
(Gzd-feminizm Ethos 19.pdf, 522 KB)
ARŞİV | KÜNYE | KOŞULLAR | HABERLER | ARAMA | İLETİŞİM | ANA SAYFA
©2006-2021 ETHOS
www.ethosfelsefe.com