ETHOS
English
Hakemli Elektronik Dergi ISSN 1309-1328
  ETHOSFELSEFE.COM » MAKALE
25 Ocak 2021, Pazartesi  

(2.10.2016, Paz)
DELEUZE VE EDEBİYAT: SINIRLARIN ÖTESİNE GEÇMEK
Deleuze and Literature: Going Beyond Limitations [Özcan Yılmaz Sütcü]
ÖZET


Bu makalede, çağdaş felsefede önemli bir yere sahip olan Gilles Deleuze’ün, metafiziğin krizini veya öznenin krizini edebiyat ile aşma girişimine ilişkin bir değerlendirme yapmak amaçlanmıştır. Deleuze için edebiyat, parçalanmış ve alt bileşenlerine bölünmüş öznenin, duygu - düşünce (affect-intellect) yoğunluğu ile yeni yaşam alanları yaratmasıdır. Başka bir deyişle birey, içine hapis olduğu bedeninden edebiyatın yarattığı duygu - düşünce (affect-intellect) yoğunluğu (bir akış, bir yoğunluk ve bir göçebelik) ile çıkar. Bu anlamda duygu - düşünce yoğunluğu, öznede hareketsizle hareketlinin; yaşananla yaşanmayanın; hayal ile gerçeğin buluşmasını sağlar. Edebiyat bu yönü ile bütünüyle “bir yaşam olayı"dır. Deleuze’e göre edebiyat “.. asla tamamlanmayan, her zaman meydana gelmekte olan ve her yaşanabilir ya da yaşanmış malzemeyi aşan bir oluş meselesidir”. Daha da önemlisi edebiyat yarattığı oluşumlarla, düşüncede yer alan teorik ve pratik arasındaki yarılmayı ortadan kaldıran bir deneyimdir. Çünkü edebiyat, yaşamı tanımlamaktan ziyade onun sahip olduğu oluş ve gücü açığa çıkartan bir etkinliktir. Bu yüzden, sağaltıcı bir edim dâhilinde yaşamsal problemlere çözüm üretme çabasında olduğu söylenebilir. Bu çaba, daha çok “bir yaşam etiği” olarak tanımlanabilir.
 


Anahtar Sözcükler:  Deleuze, edebiyat, yazma edimi, edebiyat ve felsefe, oluş, ikili oluşlar, yaşam ve edebiyat.


ABSTRACT


This article will review Gilles Deleuze’s attempt to solve the crisis of metaphysics, or the crisis of subject, with the aid of literature. Literature, for Deleuze, is an attempt of the subject, a subject both fragmented and divided into sub-components, for the creation of new living spaces (habitats) with an intensity of affect-intellect. In other words, the individual leaves –with a flow, an intensity and a nomadic move- his/her imprisoned body with the intensity of intellect-affect created by literature. Thus, the intensity of intellect-affect lets the mobile come together with the immobile, the experienced with the unexperienced, or the fantasy with reality within the subject. In this regard, literature is “a life event” in its entirety. According to Deleuze, literature is “.. a question of becoming, always incompleted, always in the midst of being formed, and goes beyond the matter of any livable or lived experience.” More importantly, literature is an experience, the formations of which eliminate the split between the theoretical and practical thinking. Because, literature is an event that reveals life’s own forces and its becoming rather than defining it. Therefore, it can be said that it is an effort to find a solution for vital (life-sustaining) problems with a therapeutic act. This effort can be defined more precisely as “a life ethics”.


Keywords: Deleuze, literature, writing act, literature and philosophy, becoming, double-becoming, life and literature.


İlgili Doküman
(Ozcn-deleuze (1) Ethos 19.pdf, 573 KB)
ARŞİV | KÜNYE | KOŞULLAR | HABERLER | ARAMA | İLETİŞİM | ANA SAYFA
©2006-2021 ETHOS
www.ethosfelsefe.com