ETHOS
English
Hakemli Elektronik Dergi ISSN 1309-1328
  ETHOSFELSEFE.COM » MAKALE
27 Ocak 2021, Çarşamba  

(2.10.2016, Paz)
ERNEST SOSA VE GETTİER PROBLEMİ
Ernest Sosa and the Problem of Gettier [Kemal Batak]
ÖZET


Bu makalede Edmund Gettier’ın geleneksel epistemolojinin bilgi tanımına yönelttiği eleştirilerden sonra Ernest Sosa’nın bu meseleye dair görüşlerini inceliyorum. Daha çok çağdaş erdem epistemolojisinin savunucu olarak bilinen Sosa, bu fikri savunmadan önce de Gettier problemi ile ilgilenmiştir. Bu nedenle ben burada hem erdem epistemolojisi periyodunda ve özellikle de erdem epistemolojisi öncesi periyodda Sosa’nın bu problemle ilgili görüşlerini betimliyorum. Ona göre, gerekçelendirilmiş doğru inanç biçimindeki geleneksel bilgi görüşü Gettier ile beraber çürütülmüştür. Sosa, temelde dışsalcı ve güvenilirci bir perspektifle bu meseleye dair cevaplara sahiptir. O, geleneksel içselci bilgi beyanının empirik bilgide p gerçeği ile p inancı arasında nedensel bağı ihmal ettiğini, Gettier karşı örneklerinde kullanılan epistemik kapanış ilkesinin reddedilmesi gerektiğini, doğru inancın ancak bir entelektüel erdeme dayanıyorsa bilgi olabileceğini ve bizi bilgiye götürecek akıl yürütmelerimizin bir yanlışlık içermemesi gerektiğini düşünür.
 


Anahtar Sözcükler:  Ernest Sosa, bilgi, şans, delil, gerekçelendirilmiş doğru inanç, dışsalcılık.


ABSTRACT


In this article, I examine first Edmund Gettier’s criticism of the definition of knowledge within the traditional epistemology, then Ernest Sosa’s evaluation of Gettier problem. Ernest Sosa who is mainly known as a champion of virtue epistemology, had tried to solve Gettier problem before presenting this evaluation. I describe, therefor, here the views of Sosa regarding the problem both in the period of virtue epistemology and the period prior to the virtue epistemology. According to him, traditional account of knowledge as a justified true belief had collapsed with Gettier. Sosa have some solutions that are basically externalist and reliabilist. He thinks that traditional internalist account of knowledge have neglected causal connection between the fact that p and one’s belief of p, that must be rejected epistemic closure principle which is used in Gettier counterexample, that true belief can be counted as knowledge only if it is based on intellectual virtue and that our reasoning which take us to knowledge ought not include any falsehood.


Keywords: Ernest Sosa, knowledge, luck, evidence, justified true belief, externalism


İlgili Doküman
(Kml-Sosa-ETHOS 19.pdf, 603 KB)
ARŞİV | KÜNYE | KOŞULLAR | HABERLER | ARAMA | İLETİŞİM | ANA SAYFA
©2006-2021 ETHOS
www.ethosfelsefe.com