ETHOS
English
Hakemli Elektronik Dergi ISSN 1309-1328
  ETHOSFELSEFE.COM » MAKALE
25 Ocak 2021, Pazartesi  

(2.10.2016, Paz)
KÜLTÜREL MARKSİZM VE KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR
Cultural Marxism and Cultural Studies [Douglas KELLNER]
ÖZET


Geçtiğimiz onca yıl içinde kültürel çalışmaların birçok farklı biçimleri ortaya çıkmıştır. 1980’lerde ve 1990’lardaki küresel genişleme döneminde, kültürel çalışmalar genellikle İngiltere Birmingham’daki Çağdaş Kültürel Çalışmalar Merkezi’nde geliştirilen kültür ve toplum anlayışıyla tanımlanmıştır. Onların kültüre sosyolojik, materyalist ve politik yaklaşımları 20. yüzyılın kültürel Marksizmine dayanır. 20. yüzyıl Marksist teorisyenleri arasında yer alan Georg Lukacs, Antonio Gramsci, Ernst Bloch, Walter Benjamin ve T.W. Adorno’dan Fredric Jameson ve Terry Eagleton’a kadar uzanan birçok düşünür, Marksist teoriyi kültürel formların üretiminin, toplum ve tarihle olan bağını, kitleler ve sosyal hayat üzerindeki etki ve etkileşimlerinin ilişkisini incelemek için kullanmıştır. Kültürel Marksizm, kültürel çalışmaların ve onun günümüzdeki çeşitli tür ve biçimlerine dayanak noktası olması açısından önem arz etmektedir.
 


Anahtar Sözcükler:  Kültür, kültürel Marksizm, kültürel çalışmalar, teori.


ABSTRACT


Many different versions of cultural studies have emerged in the past decades. While during its dramatic period of global expansion in the 1980s and 1990s, cultural studies was often identified with the approach to culture and society developed by the Centre for Contemporary Cultural Studies in Birmingham, England, their sociological, materialist, and political approaches to culture had predecessors in a number of currents of cultural Marxism. Many 20th century Marxian theorists ranging from Georg Lukacs, Antonio Gramsci, Ernst Bloch, Walter Benjamin, and T.W. Adorno to Fredric Jameson and Terry Eagleton employed the Marxian theory to analyze cultural forms in relation to their production, their imbrications with society and history, and their impact and influences on audiences and social life. Traditions of cultural Marxism are thus important to the trajectory of cultural studies and to understanding its various types and forms in the present age. 


Keywords: Culture, Cultural Marxism, cultural studies, theory.


İlgili Doküman
(Fth-ceviri-ETHOS 19.pdf, 504 KB)
ARŞİV | KÜNYE | KOŞULLAR | HABERLER | ARAMA | İLETİŞİM | ANA SAYFA
©2006-2021 ETHOS
www.ethosfelsefe.com