ETHOS
English
Hakemli Elektronik Dergi ISSN 1309-1328
  ETHOSFELSEFE.COM » MAKALE
25 Ocak 2021, Pazartesi  

(3.10.2016, Pts)
TIMAIOS DİYALOĞUNUN ETİK-POLİTİK OKUMASI?
Ethical-Political Reading of Timaios Dialouge [Adnan Akan]
ÖZET


Timaios diyalogu, genellikle Platon’un kozmolojik ve teolojik bir metni olarak ele alınır. Metin ilk bakışta evrenin ve insanın kökeni sorununu Tanrı’nın mahiyeti çerçevesinde ele alan bir diyalog olmasına karşın temelde etik-politik değerlerin kozmik bir anlatıya ve Tanrı’nın varlık ve niteliğine dayanılarak savunulmasını içerir. Bununla birlikte Platon’un metafizik sisteminde insan-polis-kozmos birbirinden kopmaz bir şekilde bağlantılı bir duruma sahiptir. Bundan ötürüdür ki Timaios diyalogu etik-politikanın kozmoloji ve teolojiyle iç içe geçtiği bir metindir. Bizim göstermek istediğimiz evrenin kuruluş sürecinin nasılından ziyade bu anlatının ‘niçin’i ve kozmostaki düzenliliğin ereği ile Platoncu etik-politik kavrayışın kopmaz ilişkisidir.
 


Anahtar Sözcükler:  Timaios, etik, politika, Tanrı, kosmos, insan.


ABSTRACT


TTimaios dialogue is usually considered as a cosmological and theological text of Plato. At first glance, the text seems to handle the problem of the origin of human being and the universe within the framework of the nature of God, but it essentially contains the defense of the ethical and the political values that are based on a cosmic narrative and the existence and the nature of God. In addition to this, human-polis-cosmos are inseparably linked to each other in Plato’s metaphysics. For this reason, Timaios dialogue is a text that ethics and politics are interwoven with cosmology and theology. What we would like to do is to point out the inseparable relationship of the Platonic ethics-politics with the telos of orderly cosmos; and that the Platonic narrative relies on the question of ‘how’ the universe was created instead of ‘why’ it was created. 


Keywords: Timaios, ethics, politics, God, cosmos, human.


İlgili Doküman
(Adn-Timaios Ethos 19.pdf, 801 KB)
ARŞİV | KÜNYE | KOŞULLAR | HABERLER | ARAMA | İLETİŞİM | ANA SAYFA
©2006-2021 ETHOS
www.ethosfelsefe.com