ETHOS
English
Hakemli Elektronik Dergi ISSN 1309-1328
  ETHOSFELSEFE.COM » MAKALE
1 Aralık 2020, Salı  

(20.02.2016, Cmt)
J. R. SEARLE VE ÇİN ODASI ARGÜMANI
J. R. Searle and the Chinese Room Argument [Ferhat Onur]


ÖZET

John R. Searle’nin Çin Odası Argümanı oldukça ilgi çekici ve üzerinde çokça tartışılmış bir argümandır. Argümanın ilgi çekiciliğini günümüzün en baskın zihin kuramlarından biri olan kompütasyonalizmi hedef almasına, üzerinde çokça tartışılmasını ise felsefi implikasyonlarının hayli zengin olmasına bağlayabiliriz. Searle, argümanının beynin kelimenin tam anlamıyla bir bilgisayar (donanım), zihnin de bir bilgisayar programı (yazılım) olduğunu ileri süren kompütasyonalizmin kesin ve net bir reddi olarak görse de, bize ve birçoklarına göre argüman onun düşündüğü kadar ikna edici değildir. Bu çalışmada Çin Odası Argümanı Searle’nin genel zihin anlayışı zemininde incelenecek ve argümana verilen yaygın cevaplar değerlendirilerek argümanın neden ikna edici olmadığı gösterilmeye çalışılacaktır.

Anahtar Sözcükler: Çin Odası Argümanı, kompütasyonalizm, zihin felsefesi, sentaks, semantik.


ABSTRACT

John R. Searle’s Chinese Room Argument is a compelling and well discussed argument. It is a compelling argument for it aims one of the most dominant theories of mind of our day, namely computationalism, which says that the brain is literally a computer (hardware) and the mind is a computer program (software) and it is a well discussed argument for its philosophical implications are quite rich. Despite the fact that Searle sees his argument as a clear and decisive refutation of computationalism, according to many and us it is not that convincing as he thinks it is. Therefore in this study Chinese Room Argument will be examined against the background of Searle’s general understanding of mind and through evaluating answers which were given to the argument we will try to show why the argument is not so convincing.

Keywords: Chinese Room Argument, computationalism, philosophy of mind, syntax, semantics.

İlgili Doküman
(Frht-192-216.pdf, 641 KB)
ARŞİV | KÜNYE | KOŞULLAR | HABERLER | ARAMA | İLETİŞİM | ANA SAYFA
©2006-2020 ETHOS
www.ethosfelsefe.com