ETHOS
English
Hakemli Elektronik Dergi ISSN 1309-1328
  ETHOSFELSEFE.COM » MAKALE
2 Aralık 2020, Çarşamba  

(22.02.2016, Pts)
SINIRLANDIRMA AYRACI ÜZERİNE YÜRÜTÜLEN BİLGİKURAMSAL ÇALIŞMALAR OLARAK NEO-POZİTİVİZM VE BİLİMSEL FELSEFE
Neo-Positivism and Scientific Philosophy as the Study of Demarcation Criterion in Theory of Knowledge [Ömer Anlı]


ÖZET

Bu çalışmada, bilim felsefesi bağlamında neo-pozitivist ve bilimsel-felsefe anlayışlarının sınırlandırma ayracı anlayışları 19. yüzyıl sonları ve özellikle 20. yüzyıl başındaki kökenlerinde incelenecektir. İki bilgi kuramı arasında açığa çıkan benzerlikler ve farklar post-pozitivizmin temel savlarının açığa çıkışı ışığında değerlendirilecektir. Modellerin güçlü ve zayıf yönleri sosyal bilimlerin olanağı sorunu da göz önünde tutularak incelenirken aynı zamanda güncellikleri tartışılacaktır. Bu yolla, kuramların projeksiyonlarının günümüzün post-pozitivist sosyal bilimler kuramının mevcut problem durumunu aydınlatıp aydınlatmadığı tartışılması amaçlanmaktadır. Çalışmanın temel tezi, bilgi kuramı tarihinin evrimsel olduğudur.

Anahtar Sözcükler: Neo-Pozitivizm, bilimsel felsefe, sınırlandırma ayracı, sosyal bilimler, Carnap, Reichenbach, Nusret Hızır.


ABSTRACT

In this paper, studies of demarcation criterion in neo-positivist theory of knowledge and the scientific philosophy will be examined in the context of the origin of the philosophy of science in the late 19th century and early 20th century. The similarities and differences between the two theories will be discussed in the light of nascence of the foundational thesis of post-positivism. These model's strengths and weaknesses, and also the validity of them, will be discussed in view of the problem of the possibility of social sciences. By this way, it is aimed to discuss that the theories' projections whether clarify the status of today's existing problems in post-positivist theory of social sciences. The main thesis of the study is that the history of the theory of knowledge is an evolutive history.

Keywords: Neo-positivism, scientific philosophy, demarcation criterion, social sciences, Carnap, Reichenbach, Nusret Hızır.

İlgili Doküman
(Omr-143-172.pdf, 698 KB)
ARŞİV | KÜNYE | KOŞULLAR | HABERLER | ARAMA | İLETİŞİM | ANA SAYFA
©2006-2020 ETHOS
www.ethosfelsefe.com