ETHOS
English
Hakemli Elektronik Dergi ISSN 1309-1328
  ETHOSFELSEFE.COM » MAKALE
1 Aralık 2020, Salı  

(24.02.2016, Çar)
19. YÜZYIL TÜRK KADIN GİYİMİNDE AVRUPA MODASININ ETKİLERİ- BEDENLE YÜZLEŞME
Influences of European Fashion on Dresses of 19th Century Turkish Women – Confronting the Body [Yüksel Şahin]


ÖZET

Bu çalışmada, 19. yüzyıl Avrupa modalarının etkisi ile giyim alışkanlıklarını değiştirmeye başlayan Türk kadınlarının, moda aracılığıyla “bedenleri ile yüzleşme” yaşadıkları öne sürülmektedir. Konu, Batı modalarının yaşam biçiminden daha önce giysi modalarını etkilediği üzerinde durularak, kentli kadın giyimleri üzerinden irdelenmektedir. Kentli olmasına rağmen geleneksel yaşam biçimlerini (beslenme, özel alanda yaşam, gelenekler, görenekler) sürdüren Türk kadınlarının, görünümlerindeki değişiklikle ilgili yaşanılanlar, dönem giysileri üzerinde yapılan giysi kalıpları çalışmaları ile yapısal tasarım açısından, Batı’da gelişen beden antropometrisi çalışmaları ile yorumlanmaktadır. “Bedenle yüzleşme” kavramının dayanakları bu nedenle bir tekstil- moda tasarımcısının bakış açısı ile geleneksel giyim kuşam alışkanlıkları ve Batı modalarının benimsenmesi aşamalarında yaşanan pratiklerle ilişkilendirilmektedir.

Anahtar Sözcükler: 19. yüzyıl modası, moda sistemi, simge toplumları, bedenle yüzleşme, giysi antropometrisi.


ABSTRACT

The present study suggests that Turkish women that commenced to change their dress habits under the influence of 19th Century western fashion experienced a “confrontation with their bodies.” The subject was addressed via urban women dresses based on the fact that western fashion influenced dress codes long before it affected the lifestyles. In the current study, the changes experienced in the outlook of Turkish women, who sustained their traditional lifestyles (nutrition, life in private space, traditions, customs) albeit urban, were interpreted from the perspective of structural design via dress pattern studies and developments in body anthropometry studies in western world conducted on dresses of the period. Thus, the foundation of the “confrontation with the body” concept was associated with the practices experienced during the stages of traditional dressing customs and adaptation of western fashion from the perspective of a textile-fashion designer.

Keywords: 19th Century fashion, system of fashion, symbol societies, confrontation with the body, anthropometry of dress.

İlgili Doküman
(Yksl-106-122.pdf, 595 KB)
ARŞİV | KÜNYE | KOŞULLAR | HABERLER | ARAMA | İLETİŞİM | ANA SAYFA
©2006-2020 ETHOS
www.ethosfelsefe.com