ETHOS
English
Hakemli Elektronik Dergi ISSN 1309-1328
  ETHOSFELSEFE.COM » MAKALE
2 Aralık 2020, Çarşamba  

(28.02.2016, Paz)
Judith Butler'ın Kimlik ve Siyaset Anlayışı
Judith Butler's Conception of Identity and Politics [Ezgi Demir Oralgül]


ÖZET

Kimlik, çağımız siyasetinde pek çok politik hareketin ve teorinin temel kavramlarından biridir. Günümüzde çeşitli türden kimliklere sahip insanlar siyasi birer özne olarak tanınmak istemekte, kimliklerinden ötürü dışlanmaya, ötekileştirilmeye karşı çıkmaktadırlar. Bu taleplerin gösterdiği temel sorun, varolan siyaset anlayışının yalnızca farklılıkları göz ardı etmesi değil; varlığını tam da farklı olanın dışlanmasına borçlu oluşudur. Bu siyaset anlayışının değişmesi gerekmektedir. Ancak kimliklere dayalı siyaset yapma biçimleri de adalet ve hak talebini yerelleştirerek siyaseti dönüştürme güçlerini yitirmektedirler. Bu yazıda Judith Butler'ın toplumsal cinsiyet ve kimlik eleştirisi ortaya konarak kimlikten hareket etmeyen bir dayanışma siyaseti olarak queer yoldaşlığı düşüncesi incelenecektir.

Anahtar Sözcükler: Kimlik, toplumsal cinsiyet, performatiflik, yas, dayanışma.


ABSTRACT

Identity is one of the fundamental concepts of several political movements and theories in today's politics. Lots of people of different kinds of identity would like to be recognized as a subject, and stand against marginalization due to their identity. The basic problem revealed by these demands is that the existing policy does not only ignore differences but also owes its very existence to exclusion of others. This political mindset needs to change. However, today's political discourse based on identities, localize the demand for justice and right, and lose its power to transform politics. This paper presents Butler's criticism of gender and identity: the queer policy is analyzed as a solidarity policy that is not based on identity.

Keywords: Identity, gender, performativity, mourning, solidarity.

İlgili Doküman
(JudithButler.pdf, 557 KB)
ARŞİV | KÜNYE | KOŞULLAR | HABERLER | ARAMA | İLETİŞİM | ANA SAYFA
©2006-2020 ETHOS
www.ethosfelsefe.com