ETHOS
English
Hakemli Elektronik Dergi ISSN 1309-1328
  ETHOSFELSEFE.COM » MAKALE
27 Ocak 2021, Çarşamba  

(1.03.2016, Sal)
EVOLUTION OF THE CONCEPT OF “PSYCHĒ” IN PRE-SOCRATIC PHILOSOPHY
Sokrates Öncesi Felsefede “Ruh (Psyche)” Kavramının Evrimi [Ahmet Emre Demirci]

ABSTRACT

Psychē (soul) is one of the key concepts in Ancient Greek philosophy. Starting from the Homeric beginnings, the soul and the immortality of soul had been a significant question giving rise to many debates, and the essence of soul had been a fundamental research topic for philosophers both before and after Socrates. This essay provides the readers with a summary of how a variety of thoughts flourished on soul through reference to exemplary pre-Socratic philosophers, and, by doing so, aims to show that the concept of psychē has undergone an evolution throughout the philosophical-scientific path followed in the ancient Greek thought.

Keywords: Soul, psychē, pre-Socratic philosophers, ancient Greek philosophy.


ÖZET

Ruh (Psychē) Antic Yunan felsefesi içerisinde ele alınan temel konulardan biridir. Homeros geleneklerinden başlayarak ruh ve ruhun ölümsüzlüğü önemli tartışmalara neden olan önemli sorulardan biri olmuştur. Ayrıca ruh kavramının özü, gerek Sokrates öncesi gerekse de Sokrates sonrası filozoflar için temel bir araştırma konusu olmuştur. Bu çalışma, Sokrates öncesi dönemin önde gelen filozoflarının ruh konusunda sahip oldukları farklılaşan görüşlerini okuyucu ile buluşturmayı hedeflemektedir. Böylece ruh kavramının felsefi ve bilimsel bir rota üzerinde geçirdiği evrim gösterilmeye çalışılacaktır.

Anahtar Sözcükler: , tin, Sokrates öncesi filozoflar, Antik Yunan felsefesi.

İlgili Doküman
(aedemirci_14-27.pdf, 669 KB)
ARŞİV | KÜNYE | KOŞULLAR | HABERLER | ARAMA | İLETİŞİM | ANA SAYFA
©2006-2021 ETHOS
www.ethosfelsefe.com