ETHOS
English
Hakemli Elektronik Dergi ISSN 1309-1328
  ETHOSFELSEFE.COM » MAKALE
24 Eylül 2021, Cuma  

(18.09.2015, Cum)
Is Plato’s True Rhetoric True Enough? Gorgias, Phaedrus and the Protreptic Rhetoric of Republic
Platon’un Doğru Retoriği Yeterince Doğru mu? Georgias, Phaedrus ve Devlet’in ‘Protreptik’ Retoriği [Argun Abrek CANBOLAT]


ABSTRACT

Rhetoric has always had a bad reputation among philosophers. As far as we know, the first discussion of rhetoric in the history of philosophy takes place in Plato’s works. Plato accuses sophistry as possessing an attitude that contains rhetoric, and thus accuses it for having almost no philosophical value. However, Plato himself uses a kind of rhetoric in some of his works too — this rhetoric can be called a ‘true rhetoric.’ In this work, the notion of rhetoric is analysed considering Gorgias, Phaedrus and Republic, and it will be queried as to whether the ‘true rhetoric’ of Plato is true enough.

Keywords: Plato, rhetoric, sophistry.


ÖZET

Retorik, filozoflar arasında her zaman kötü bir üne sahip olmuştur. Bu konuda felsefe tarihindeki ilk tartışma bildiğimiz kadarıyla Platon’un eserlerinde yer almaktadır. Platon, sofistliği, retorik ihtiva eden bir yaklaşıma sahip olmakla ve dolayısıyla felsefi değere sahip olmamakla suçlamaktadır. Ancak Platon’un kendisi de bazı eserlerinde bir tür retorik kullanmaktadır ve bu retorik “doğru retorik” olarak adlandırılabilir. Bu çalışmada, retorik kavramı Gorgias, Phaedrus ve Devlet eserleri çerçevesinde analiz edilmekte ve Platon’un “doğru retorik”inin yeterince doğru olup olmadığı sorgulanmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Platon, retorik, sofistlik.

İlgili Doküman
(Abrk-Plato1.pdf, 552 KB)
ARŞİV | KÜNYE | KOŞULLAR | HABERLER | ARAMA | İLETİŞİM | ANA SAYFA
©2006-2021 ETHOS
www.ethosfelsefe.com