ETHOS
English
Hakemli Elektronik Dergi ISSN 1309-1328
  ETHOSFELSEFE.COM » MAKALE
24 Eylül 2021, Cuma  

(18.09.2015, Cum)
Demokrasi ve Kriz Deneyimi
Democracy and the experience of crisis [Emre ŞAN]


ÖZET

Demokrasi ve kriz deneyiminin üzerine araştırmalar çağdaş siyaset felsefesinin en önemli tartışmalarından birini oluşturur. Eldeki yazı, Husserl’in Avrupa insanlığı krizi meselesini etik ve politik bir boyuta taşıyan Patočka’ın fenomenolojik tarih felsefesi çalışmalarını incelemeye koyulur. Çek filozof ve politik muhalif Jan Patočka’nın, kalkınma ve çöküş, özgürlüğün imkânı ve engellenmesi arasındaki temel etik ilişkiler üzerine en anlaşılır çözümlemelerden birini sunduğuna inanıyoruz. Onun “heretik” polemos kavramı bu bağlamda yeni bir topluluk fikri ortaya koyan “sarsılmışların dayanışması” argümanıyla buluşur.

Anahtar Sözcükler: Avrupa, politika, tarih, polemos, rasyonalizm.


ABSTRACT

Interpretation of the democracy and the experience of crisis has become a critical debate in contemporary political philosophy. This paper sets out to read Patocka’s extensive analysis in the field of a phenomenological philosophy of history, which transforms Husserl’s theme of the crisis of European humanity in an ethico-political direction. We believe that Czech philosopher and political dissident Jan Patočka offers one of the most insightful analyses of the fundemental moral relationships between progress and decline, between the possibility of freedom and its undermining. It is within this larger context that his “heretical” concept of polemos also meets his argument for a “solidarity of the shaken”, which emphasizes the formation of a new community, a community-to-come.

Keywords: Europe, politics, history, polemos, rationalism.

İlgili Doküman
(Emr-Demokrasi1.pdf, 446 KB)
ARŞİV | KÜNYE | KOŞULLAR | HABERLER | ARAMA | İLETİŞİM | ANA SAYFA
©2006-2021 ETHOS
www.ethosfelsefe.com