ETHOS
English
Hakemli Elektronik Dergi ISSN 1309-1328
  ETHOSFELSEFE.COM » MAKALE
27 Ocak 2021, Çarşamba  

(16.09.2013, Pts)
HEIDEGGER, GOD(s), DANGER and the EARTHLY SALVATION
Heidegger, Tanrı(lar), Tehlike ve Dünyevi Kurtuluş [Musa Duman]
ABSTRACT In this article, I examine a number of closely connected issues in Heidegger’s Contributions to Philosophy; god, gods, decision,the modern danger, and the salvation of humanity which is associated with the upsurge of a radically different age of being, what he calls, “the other beginning”.Heidegger situates the other beginning in the context of the emergency of a profound danger linked with the modern technological world. This prospect of danger calls for a (radical) decision in which human beings need to participate.Heidegger seems to present an intimating, refusing and passing god as the only alternative beyond the onto-theo-logical tradition that lies behind the modern world. In this connection, I also suggest that the other beginning as “the history of the preservation of god”represents a sort of salvific conception, in a sense, a salvation from objectifying reason. As I see it, Heidegger offers the last godand gods asan antidote to the hegemony of objectifying reason. 

Keywords: The last god, gods, beyng, refusal, the future ones, decision, Hölderlin. 

ÖZET Bu makalede Heidegger’in Contributions to Philosophy adlı eserinde birbiriyle yakından bağlantılı bir dizi konuyu inceliyorum; tanrı, tanrılar, karar, modern tehlike ve onun “başka başlangıç” dediği, varlığın radikal bir şekilde farklı bir döneminin yükselişiyle ilişkili olan insanlığın kurtuluşu. Heidegger bu başka başlangıcı modern teknolojik dünyayla ilişkili derin tehlikenin aciliyeti bağlamına yerleştirir. Bu tehlike görüşü insanların katılmaları gereken (radikal) bir kararı icap ettirir. Heidegger, modern dünyanın altında yatan onto-teo-lojik geleneğin ötesinde tek alternatif olarak yakınlaşan, uzaklaşan ve geçmekte olan bir tanrıyı sunar gibidir. Bu bağlantıda, başka başlangıcın “tanrının muhafaza edilmesi tarihi” olarak, bir tür kurtarıcı kavramsallaştırması, bir anlamda nesnelleştirici akıldan kurtulma kavramsallaştırmasını temsil ettiğini önerisini de getiriyorum. Kanımca Heidegger son tanrı ve tanrıları nesnelleştirici aklın hegemonyasına bir panzehir olarak sunmaktadır. 
 
Anahtar Sözcükler: Son Tanrı, Tanrılar, varlığın kökensel anlamı, gelecek olanlar, karar, Hölderlin.
İlgili Doküman
(51-75-Ms-Heidegger.pdf, 269 KB)
ARŞİV | KÜNYE | KOŞULLAR | HABERLER | ARAMA | İLETİŞİM | ANA SAYFA
©2006-2021 ETHOS
www.ethosfelsefe.com