ETHOS
English
Hakemli Elektronik Dergi ISSN 1309-1328
  ETHOSFELSEFE.COM » MAKALE
27 Ocak 2021, Çarşamba  

(16.09.2013, Pts)
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ ETİK VE EPİSTEMOLOJİK TEMELLERİ
The Ethical and Epistemological Foundations of Civil Society Organizations [Yavuz Adugit]
ÖZET 

Toplumsal ilişkileri yürüten devlet ve hükümetlerin amacı toplumsal sorunları tespit etmek, çözmek, yeni sorunlara karşı önlem almaktır. Ancak devlet ve hükümetlerin toplumsal ilişkileri adaletin sınırları içinde yönetmeme, dahası toplumun temel gereksinimlerine aykırı bir biçimde yönetme olasılığı bulunduğundan, devlet ve hükümetlerin toplum aracılığıyla denetlenmesi gerekir. Bu olgunun sonucu olan sivil toplum kavramı, sivil toplum kuruluşları aracılığıyla nesnelleşir. Bu çalışma, sivil toplum kuruluşlarının neiliği, amaçları, var olma ve etkin olma koşulları, karşılaşabileceği olası sorunlar ile çözümlerini tartışmak amacıyla, sivil toplum kuruluşlarının etik ve epistemolojik temellerini incelemektedir.

Anahtar Sözcükler: Devlet, toplum, sivil toplum, İnsan hakları, değer.

ABSTRACT 

States and goverments conduct the relations of society. For this reason, their purpose is to identify and resolve the existeing problems, and to make provision against new social problems. However, it is possible that state and goverments govern the social relations iniquitously. So they must be controlled by society itself. The realization of a vibrant civil society depends upon non-governmantal organizations.This study investigates the ethical and epistemological foundations of civil society with the intention of finding out the nature,the purposes,the conditions of existence and the impacts of civil society organizations and to determine the possible problems which might confront these organizations, and the possible solutions for them. 

Keywords: State, society, civil society, human rights, value.
İlgili Doküman
(130-149-Yvz-SivilToplum.pdf, 480 KB)
ARŞİV | KÜNYE | KOŞULLAR | HABERLER | ARAMA | İLETİŞİM | ANA SAYFA
©2006-2021 ETHOS
www.ethosfelsefe.com