ETHOS
English
Hakemli Elektronik Dergi ISSN 1309-1328
  ETHOSFELSEFE.COM » MAKALE
25 Ocak 2021, Pazartesi  

(16.09.2013, Pts)
TEORİ VE PRATİK ARASINDA ARİSTOTELES ÜZERİNE
On Aristotle Between Theory and Practice [Murat Satıcı]
ÖZET

Bu çalışmada, yüzyıllar boyu etkili olmuş görüşleriyle felsefe tarihinin en önemli dayanaklarından birini oluşturan Aristoteles’in felsefesinin teorik ve pratik akslarıyla ilgileneceğiz. Özellikle onun ahlak felsefesiyle ilgilenerek, felsefesinin özgün ve önemli kısımlarını öne çıkarmaya çalışacağız ve pratik meseleleri düşünme tarzlarına etki eden temel bakış açısıyla ilgileneceğiz. Aristoteles’in realist, akılcı ve çoğulcu felsefesini özetleyerek ve değerlendirerek onun ahlak felsefesinin farklı, özgün, güçlü ve zayıf yanlarını inceleyeceğiz. Böylece onun modern pratik meselelere ve çağdaş felsefeye etkisini görebiliriz.

Anahtar Sözcükler: Ahlak felsefesi, teorik ve pratik felsefe, Aristoteles.

ABSTRACT 

In this study, we will focuse on theorical and practical grounds of Aristotle’s philosophy. Dealing with especially his moral philosophy, we will try to explain original and important parts of his philosophy and deal with his basic point of view which has impacted on ways of consideration about practical issues. Evaluating his realist, rationalist and pluralistic philosophy, we will investigate different, original, strong or weak side of Aristotle’s moral philosophy. Thus we can see his effects on modern practical issues and contemporary philosophy.
Keywords: Moral philosophy, theoric and practical philosophy, Aristotle.
İlgili Doküman
(19-50-Mrt-Aristo.pdf, 299 KB)
ARŞİV | KÜNYE | KOŞULLAR | HABERLER | ARAMA | İLETİŞİM | ANA SAYFA
©2006-2021 ETHOS
www.ethosfelsefe.com