ETHOS
English
Hakemli Elektronik Dergi ISSN 1309-1328
  ETHOSFELSEFE.COM » MAKALE
25 Ocak 2021, Pazartesi  

(16.09.2013, Pts)
A CHALLENGE TO SOCIAL CONSTRUCTIVISM ABOUT SCIENCE
Bilimde Sosyal Yapısalcılığa Bir Meydan Okuma [Terence Rajivan Edward]
ABSTRACT 

This paper presents a challenge to the coherence of social constructivism about science. It introduces an objection according to which social constructivism appeals to the authority of science regarding the nature of reality and so cannot coherently deny that authority. The challenge is how to avoid this incoherence.

Keywords: Social constructivism about science, concepts, innate, constructed, science, authority of science. 

ÖZET 
Bu yazı bilimde sosyal yapısalcılığın tutarlığına bir meydan okuma sunar. Sosyal yapısalcılık, bilimin realitenin doğasına ilişkin otoritesinden medet umar ve dolayısıyla bu otoriteyi tutarlı bir biçimde reddedemez şeklinde bir itirazı takdim eder. Mesele bu tutarsızlığın nasıl engelleneceğidir. 
 
Anahtar Sözcükler: Bilimde sosyal yapısalcılık, kavramlar, doğuştan, inşa edilmiş, bilim, bilimin otoritesi.
İlgili Doküman
(150-156-13 Trnc-Science.pdf, 255 KB)
ARŞİV | KÜNYE | KOŞULLAR | HABERLER | ARAMA | İLETİŞİM | ANA SAYFA
©2006-2021 ETHOS
www.ethosfelsefe.com