ETHOS
English
Hakemli Elektronik Dergi ISSN 1309-1328
  ETHOSFELSEFE.COM » MAKALE
25 Ocak 2021, Pazartesi  

(16.09.2013, Pts)
THE CONCEPT OF PLEASURE: PLATO versus GREEK’S MANNER OF LIFE
Haz Kavramı: Yunan Yaşam Biçimine Karşı Platon [Aysun Aydın]
ABSTRACT

The purpose of this paper is to compare and contrast Plato’s concept of pleasure and the place of this concept in Greek’s manner of life. In general, the daily life of Greek society is based on simplicity and temperance, which simply aims at avoiding extremism of any kind. However, some studies show that social togetherness for celebrations and excessiveness in bodily pleasure are constantly seen in this society. Yet, against this background Plato emphasizes the importance of putting restraints on bodily pleasure and being temperate in pleasure seeking in his entire philosophy. This study focuses on this apparent discrepancy between Plato’s moral philosophy and values of his society, as it is important to figure out in what ways these two might have come apart. 

Keywords: Plato, pleasure, hedonism, Greek social life. 

ÖZET 

Bu makalenin amacı, Platon’un haz kavramı ile bu kavramın Yunan yaşam biçimindeki yerini ve anlamını karşılaştırmaktır. Yaygın düşünceye göre, Yunan toplumunun günlük yaşantısı sadelik, aşırılıktan kaçınma ve ölçülü olmaya dayanır. Ancak bazı araştırmalar göstermektedir ki, kutlamalar için biraraya gelme ve bedensel hazlarda aşırılık bu toplumda sıkça görülmektedir. Bunun aksine, Platon kendi felsefesinde bedensel hazları kısıtlamaya ve bedensel hazlarda ölçülü olmaya açık bir vurgu yapar. Bu karşıtlığın nedenlerinin açıklanmasının Platon’un ahlak felsefesi ile yaşadığı toplumun değerleri arasındaki ilişkinin anlaşılması açısından önemli olduğunu düşünüyorum.
Anahtar Sözcükler: Platon, haz, hazcılık, Yunan toplum yaşamı.
İlgili Doküman
(1-11-Aysn-Pleasure.pdf, 142 KB)
ARŞİV | KÜNYE | KOŞULLAR | HABERLER | ARAMA | İLETİŞİM | ANA SAYFA
©2006-2021 ETHOS
www.ethosfelsefe.com