ETHOS
English
Hakemli Elektronik Dergi ISSN 1309-1328
  ETHOSFELSEFE.COM » MAKALE
27 Ocak 2021, Çarşamba  

(16.09.2013, Pts)
AN ANSWER TO THE PROBLEM of ANTHROPOCENTRISM: DEEP ECOLOGY and ITS ETHICAL DIMENSIONS
İnsanmerkezcilik Sorununa Bir Yanıt: Derin Ekoloji ve Etik Boyutları [Songül Köse]
ABSTRACT 

The aim of this study is to introduce the Deep ecology movement and show how to apply it into our real world experiences. Importance of Deep ecology comes from its being an answer to the problem of anthropocentrism. In this study, the necessity of reason in practicing ethical rules in our relation with nature is mentioned. Reason is needed to avoid from anthropocentrism. In Deep ecology, although we are part of nature and what we do is naturel –because of this reason care flows naturally- , our self-realization must be achieved in a right way and this is possible only with reasoning. However, one should keep in mind that anthropocentrism is very tricky. Because, reason and ethical rules can lead us to human-centeredness in a way. In order to get rid of this puzzle, one should combine these two in a smart formula. 
 
Keywords: Deep ecology, anthropocentrism, nature, ethics, reason, self-realization.

ÖZET Bu çalışmanın amacı Derin ekoloji hareketini tanıtmak ve onu gerçek hayat deneyimlemelerimize nasıl uygulayacağımızı göstermektir. Derin ekolojinin önemi onun insanmerkezcilik sorununa çözüm olmasından gelmektedir. Bu yazıda, doğa ile ilişkimizde, etik kurallarının pratiğini yaparken aklın gerekliliğinden bahsedilmiştir. Akıl insanmerkezcilikten kurtulmak için gereklidir. Derin ekolojide, doğanın bir parçası olmamıza ve yaptığımız şeyin de doğal olmasına rağmen – ve bu sayede özen kendiliğinden gelir- , kendini-gerçekleştirme doğru bir şekilde başarılmalıdır ve bu da ancak akıl ile mümkündür. Bununla birlikte, insanmerkezciliğin ne kadar tehlikeli olduğu akılda tutulmalıdır. Çünkü, akıl ve etik kuralları bizi bir şekilde insanmerkezciliğe itebilir. Bu muammadan kultulmak için aklın ve etik kurallarının akıllıca bir şekilde kombine edilmesi gerekmektedir.
 
Anahtar Sözcükler: Derin ekoloji, insanmerkezcilik, doğa, etik, akıl, kendini gerçekleştirme.
İlgili Doküman
(117-129-Sngl-Ecology.pdf, 178 KB)
ARŞİV | KÜNYE | KOŞULLAR | HABERLER | ARAMA | İLETİŞİM | ANA SAYFA
©2006-2021 ETHOS
www.ethosfelsefe.com