ETHOS
English
Hakemli Elektronik Dergi ISSN 1309-1328
  ETHOSFELSEFE.COM » ARŞİV
24 Temmuz 2021, Cumartesi  

SAYI 13(2) Temmuz 2020
4.08.2020, Sal

ÇAĞDAŞ ETİK DOĞALCILIKTA HUMECU YANSIMALAR
Humean Reflections in Contemporary Ethical Naturalism [Aysun AYDIN] Devamı >>

4.08.2020, Sal

FOUCAULT VE ÖZNELLİK
Foucault and Subjectivity [Didar Deniz ALTINKAYA] Devamı >>

4.08.2020, Sal

IMMANUEL KANT’IN SAF AKLIN ELEŞTİRİSİ ESERİNDE DİYALEKTİK KAVRAYIŞI
Dialetic Understanding of Immanuel Kant In The Critique of Pure Reason [Nefise BARAK] Devamı >>

4.08.2020, Sal

THE SPY OF NETFLIX: AN EXAMPLE OF THE ROLE OF DIGITAL MYTHS IN THE FORMATION OF HISTORICAL MEMORY
Netflix’in Casusu: Dijital Mitlerin Tarihsel Belleğin Oluşumundaki Rolüne Bir Örnek [Önder KULAK] Devamı >>

4.08.2020, Sal

VARLIK VE ZAMAN’DA KENDİ-OLMA VE BİRLİKTE-OLMA
Being-one’s-self And Being-with In Being and Time [Özkan GÖZEL] Devamı >>

4.08.2020, Sal

MASKENİN ARDINDA: İNSANIN ÖTEKİ KARŞISINDA GİZLENME İHTİYACI
Behind the Mask: Human’s Need For Hiding Against of the Other [Özlem DERİN] Devamı >>

4.08.2020, Sal

THE DE- SOVIETIZATION OF BUDAPEST: A MUSEAL DILEMMA
Budapeşte’nin Sovyetsizleştirilmesi: Müzesel bir Açmaz [Pınar KARABABA] Devamı >>

4.08.2020, Sal

HAYRANLIĞA VEYA KORKUYA KAPILMAKSIZIN TEKNOLOJİ HAKKINDA DÜŞÜNME GEREKLİLİĞİ
The Necessity to Think About Technology Without Being Seized by Admiration or Fear [Sebile Başok DİŞ] Devamı >>

4.08.2020, Sal

FENOMENOLOJİDE HAKİKAT SORUNU VE EDMUND HUSSERL’DE DOLAYIMSIZ OLARAK ALGILANAMAYAN ‘BAŞKA’
The Problem of Truth in Phenomenology and ‘The Other’ Which Can Not Be Perceived as Indirect in Edmund Husserl [Ezgi CAN] Devamı >>

4.08.2020, Sal

HEIDEGGER’İN VARLIĞI
Heidegger’s “Being” [J. Glenn GRAY, Çeviren: Erdem Çiftçi] Devamı >>

4.08.2020, Sal

EĞİTİM ALANINA ODAKLANARAK FOUCAULT’NUN AYDINLANMA ELEŞTİRİSİNİ YENİDEN OKUMAK: KANT’A RAĞMEN DEĞİL, KANT’LA BİRLİKTE
Reading Again Foucault’s Enlightenment Critique with a Focus on the Field of Education: Not in Defiance of Kant, but along with Kant [Ferhat Mahir ÇAKALOZ] Devamı >>

4.08.2020, Sal

UZAY VE ZAMANIN GÖRÜNÜN A PRIORI FORMLARI OLMASI ÜZERİNE BİR İNCELEME
An Inquiry on Space and Time as A Priori Forms of Intuition [Kenan MUTLUER] Devamı >>

1
ARŞİV | KÜNYE | KOŞULLAR | HABERLER | ARAMA | İLETİŞİM | ANA SAYFA
©2006-2021 ETHOS
www.ethosfelsefe.com