ETHOS
Turkce
Electronic Refereed Magazine ISSN 1309-1328
  ETHOSFELSEFE.COM » ARCHIVE
January 25, 2021 Monday  

ARCHIVE
ISSUE 13(1) January 2020 (01.28.2020, Tue)

AKTÖRLER VE SEYİRCİLER: HANNAH ARENDT'TEN SONRA YARGILAMANIN ANLAMI
Actors and Spectators: Meaning of Judgment After Hannah Arendt [Berrak COŞKUN] More >>

ISSUE 13(1) January 2020 (01.26.2020, Sun)

BİLİM TARİHİNDE KADINLARIN TEMSİLİ: ROSALİND FRANKLİN ÖRNEĞİ
Representation of Women in History of Science: The Case of Rosalind Franklin [Mehmet Cem KAMÖZÜT] More >>

ISSUE 13(1) January 2020 (01.25.2020, Sat)

SARTRE’DA ÖZGÜRLÜK-DURUM İLİŞKİSİ VE İNSAN GERÇEKLİĞİ
Human Reality And The Relationship Between Freedom And Situation In Sartre’s Studies [Esra Gülsüm ÖZTÜRK] More >>

ISSUE 13(1) January 2020 (01.24.2020, Fri)

HEIDEGGER’DE MEKÂNIN EGZİSTANSİYAL ANLAMI
Existential Meaning Of Space In Heidegger [Özkan GÖZEL] More >>

ISSUE 13(1) January 2020 (01.23.2020, Thu)

ORDER AND CONTINUITY IN ARISTOTLE: AN INTRODUCTION TO THE GENEAOLOGY OF ORDER
Aristoteles’te Düzen Ve Süreklilik: Düzenin Soybilimine Giriş [Sercan ÇALCI] More >>

ISSUE 13(1) January 2020 (01.22.2020, Wed)

SINIRLARI OLMAYAN TERİTORYA
Territory Without Borders [Stuart Elden, Çev. Utku ÖZMAKAS] More >>

ISSUE 13(1) January 2020 (01.21.2020, Tue)

MAHREMİYET, SÖMÜRÜ VE DİJİTAL KAPATILMA
Privacy, Exploitation And The Digital Enclosure [Mark Andrejevic, Çev. Osman Burak TOSUN] More >>

ISSUE 13(1) January 2020 (01.20.2020, Mon)

KENTSEL MEKÂNDA SOSYO-EKONOMİK VE MEKÂNSAL AYRIŞMAYA GÜVENLİKLİ SİTELERDEN BAKMAK
To Look At Socio-Economic And Spatial Segregation From Safe Sites In Urban Space [Begüm KÖSE] More >>

ISSUE 12(2) July 2019 (07.30.2019, Tue)

HERHANGİLERİN BİR-ARADALIĞI: BEN-SEN ARA-SI
Togetherness of Whatever Beings: The In-Between of I-Thou [Fikriye Gözde MOCAN] More >>

ISSUE 12(2) July 2019 (07.30.2019, Tue)

Kutsal Ruh kuşkucu değildir! Tinin Fenomenolojisi hakkında tutarlı şüpheci bir okuma.
Spiritus sanctus non est scepticus [Andreas Gelhard, Çev. Ali Haydar GÜNDOĞDU] More >>

ISSUE 12(2) July 2019 (07.30.2019, Tue)

FÜTÜHAT-I MEKKİYE’DE NEO-PLATONİZM İZLERİ
Neo-Platonism Traces in Fütühat-ı Mekkiye [Anıl Can TARAKÇI] More >>

ISSUE 12(2) July 2019 (07.30.2019, Tue)

DAVID HILBERT’İN BİÇİMSELCİ MATEMATİK FELSEFESİNDEN RUDOLF CARNAP’IN ANALİTİK FELSEFESİNE: FORMALİZM VE DOĞRULANABİLİRLİK ÖLÇÜTÜ
From David Hilbert’s Philosophy of Mathematics to Rudolf Carnap’s Analytic Philosophy: Formalism and the Verifiability Criterion [Ali Bilge ÖZTÜRK] More >>

ISSUE 12(2) July 2019 (07.30.2019, Tue)

HEGEL’S THEORY OF RECOGNITION AND THE POSSIBILITY OF UNITY IN CIVIL SOCIETY
Hegel’in Tanınma Teorisi ve Sivil Toplumda Birliğin İmkânı [Dilek Arlı ÇİL] More >>

ISSUE 12(2) July 2019 (07.30.2019, Tue)

SAF ARZUNUN ELEŞTİRİSİ: LACAN’IN ANTİGONE’Sİ
Critique of Pure Desire: Lacan’s Antigone [Melike MOLACI] More >>

ISSUE 12(2) July 2019 (07.30.2019, Tue)

MÜZİKTEKİ DUYGU VE HAREKET: ZAMAN BLOKLARI
Motion and Emotion in Music: Time Blocks [Özcan Yılmaz SÜTCÜ] More >>

ISSUE 12(2) July 2019 (07.30.2019, Tue)

POTENTIALITY, FREEDOM AND BARE LIFE: THE NOTION OF FREEDOM IN THE WORK OF GIORGIO AGAMBEN
Potansiyel, Özgürlük ve Çıplak Yaşam: Giorgio Agamben’in Eserlerinde Özgürlük Kavramı [Önder ÖZDEN] More >>

ISSUE 12(2) July 2019 (07.30.2019, Tue)

WIT(H)NESS OF DASEIN Disclosure of Dasein in Being and Time
DASEIN’IN İLE-TANIKLIĞI: Varlık ve Zaman’da Dasein’ın Açımlanışı [Sercan ÇALCI] More >>

ISSUE 12(2) July 2019 (07.30.2019, Tue)

DELİLİK BİR TOPLUMDA VAR OLUR
La folie n’existe que dans une société [Michel Foucault’yla söyleşi, Çev. M. Taha TUNÇ] More >>

ISSUE 12(2) July 2019 (07.30.2019, Tue)

THE SURPRISE EXAM PARADOX: A NOTE ON FORMULATING IT AND A SOLUTION TO IT
Sürpriz Sınav Paradoksu: Paradoksun Formülasyon ve Bir Çözümüne İlişkin Not [Terence Rajivan EDWARD] More >>

ISSUE 12(2) July 2019 (07.30.2019, Tue)

“Flaschenpost” from the Past: The Critical Utopian Pedagogies of Ernst Bloch and Paulo Freire
Geçmişten Gelen Şişe icerisinde Mektup: Ernst Bloch ve Paulo Freire’nin Eleştirel Pedagojisi [Nina CEMİLOĞLU] More >>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
ABOUT | ARCHIVE | TERMS AND CONDITIONS | NEWS | SEARCH | CONTACT | HOME
©2006-2021 ETHOS
www.ethosfelsefe.com