ETHOS:Felsefe ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar // Sayı 14(1) Ocak 2021